Wydarzenia

Z życia naszego oddziału

Zjazd delegatów Oddziału Tarnów

W dniu 16.06.2016 r. odbędzie się zjazd delegatów poszczególnych kół SITR naszego Oddziału. W tym samym dniu odbędą się także wybory Zakładowego Koła SITR przy MODR zrzeszonego w o/Tarnów. Chcąc wykorzystać czas zjazdu na podniesienie naszych horyzontów wiedzy zawodowej na ten sam dzień zaplanowaliśmy atrakcyjne seminarium „ Ochrona roślin a bezpieczeństwo żywności”. Organizatorami seminarium są: EFSA, MODR, SITR.

Poszczególne wykłady przeprowadzą eksperci z zakresu oceny ryzyka środowiska (Magdalena Bielasik-Rosińska, Agnieszka Muszyńska z Warszawy) a także kierownik działającego przy MRiRW Polskiego Punktu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) dr Iwona Wiśniewska. Tematyka seminarium jak najbardziej zbieżna z misją MODR oraz PIORIN pozwolić powinna ułatwić podjęcie decyzji o udziale. Uczestnikom zapewniamy certyfikat ukończenia szkolenia, materiały w formie wydawnictw oraz w formie elektronicznej na CD oraz pendrive. Zapewniamy także obiad oraz serwis kawowy.

Program seminarium :Godz.9.00 – 14-00 Tarnów siedziba MODR TZDR Tarnów ul. Mostowa 14 „Ochrona roślin a bezpieczeństwo żywności”

 • Iwona Wiśniewska – Bezpieczeństwo żywności w aspekcie stosowania środków ochrony roślin
 • Agnieszka Muszyńska – Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin – od teorii do praktyki
 • Magdalena Bielasik-Rosińska – Spływ powierzchniowy i erozja źródłem zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych
 • Eugeniusz Tadel – Optymalizacja obsługi opryskiwacza pod kątem eliminacji skażenia środowiska – praktyczny pokaz
 • Program Zjazdu Delegatów Oddziału SITR w Tarnowie: godz.14.00 -17.00 Tarnów siedziba MODR TZDR Tarnów ul. Mostowa 14
  1. Wybory Władz Zakładowego Koła SITR przy MODR zrzeszonego przy SITR O/Tarnów
  2. Zjazd Delegatów SITR oddział w Tarnowie.
  3. Wręczenie medali 60 –lecia SITR, odznak honorowych, wręczenie legitymacji

Copywrite © SITR 2007-2016