Zarząd

Tu będą dane zarządu

Dane adresowe

SITR - Zarząd Główny

ul. Czackiego 3/5

00-043 Warszawa


Telefon: +48 22 826 21 76

Telefon: +48 22 827 02 52

FAX: +48 22 827 54 39

SITR - Oddział w Tarnowie

ul. Rynek 10

33-100 Tarnów


Telefon: +48 14 630 01 72

Telefon: +48 0605 09 23 35

FAX: +48 14 674 30 20

Nasze koła

Członkowie SITR Oddział w Tarnowie zrzeszeni są w kołach:

  • Koło SITR przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Samochodowych w Tarnowie
  • Zakładowe Koło SITR przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Tarnowie
  • Zakładowe Koło SITR przy MODR w Krakowie O/Tarnów
  • Koło Międzyzakładowe SITR przy Zakładach Gospodarczo-Handlowych Kółek Rolniczych

Copywrite © SITR 2007-2016