O nas

SITR

Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa powstało w 1953 roku.

Jesteśmy dobrowolną, samorządną, samofinansującą się organizacją zawodową skupiającą inteligencję techniczną pracującą w wielu dziedzinach rolnictwa.

Celem Stowarzyszenia jako organizacji pozarządowej jest inicjowanie, promowanie i współudział w wprowadzaniu postępu w rolnictwie, praca na rzecz przekształceń i rozwoju terenów wiejskich, podnoszenie poziomu zawodowego i rozwoju osobowego członków SITR.

Zgodnie z treścią Statutu Stowarzyszenie osiąga swe cele przez różne formy działania:

 • szkolenia
 • kursy
 • kongresy
 • konferencje
 • seminaria
 • narady naukowo - techniczne
 • zagraniczne wyjazdy studyjne
 • wyjazdy na targi rolnicze
 • zagraniczne praktyki dla młodzieży
 • wspieranie ruchu wynalazczego i racjonalizatorskiego.

Dziedziny, na których nam najbardziej zależy:

 1. Popularyzacja wiedzy technicznej i ekonomicznej na wsi.
 2. Działalność edukacyjna w środowisku producentów rolnych i osób pracuj±cych na rzecz rolnictwa.
 3. Integracja środowiska rolniczego i jego otoczenia wokół zagadnień postępu naukowo - technicznego.
 4. Działalność na rzecz zbliżenia polskiego rolnictwa do rolnictwa w państwach Unii Europejskiej.
 5. Działalność na rzecz podnoszenia poziomu zawodowego i etycznego, ochrony zawodu oraz uprawnień inżynierów i techników rolnictwa.

Samofinansowanie naszej działalności to oprócz składek członkowskich przede wszystkim działalność statutowa prowadzona przez Oddziały SITR oraz świadczenie usług eksperckich przez Okręgowe Ośrodki Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR w zakresie usług:

 • ekspertyzy i opinie techniczne
 • wyceny majątku zakładów do przekształceń własnościowych
 • wyceny nieruchomości, środków transportu, maszyn i urządzeń
 • szacowanie szkód, rekultywacje
 • działalność szkoleniowa
 • Projektowanie i kosztorysowanie budownictwa
 • pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego
 • usługi radiestezyjne
 • doradztwo ekonomiczne i techniczne
 • usługi produkcyjno - handlowe
 • operaty wodnoprawne.

Copywrite © SITR 2007-2016